Menu

Veelgestelde vragen inwoners

Wanneer u een klacht heeft over uw huishoudelijke hulp kunt u terecht bij het door u ingehuurde bedrijf. U kunt dan samen met het bedrijf bekijken hoe de klacht of uw probleem verholpen kanworden. Heeft u een klacht die u niet wilt delen met het bedrijf dat u heeft ingehuurd? Neem dan contact op met de Regio Gooi en Vechtstreek via schoonthuis@regiogv.nl.

Voor vragen over schoonthuis kunt u gebruik maken van dit contactformulier

U kunt dit formulier alleen gebruiken als u een signaal wil afgeven of als het niet lukt om een huishoudelijke hulp te regelen. Voor vragen over uurtarieven, aanbieders en diensten kunt u deze veelgestelde vragen pagina gebruiken of een kijkje nemen op de "offerte aanvragen" pagina.

Door veranderingen in de zorg is er minder werk voor huishoudelijke hulpen. De gemeenten in de Gooi en Vechtstreek zien dat huishoudelijke hulpen hierdoor soms alleen nog kunnen werken op basis van flexibele contracten of hun baan verliezen.

Inwoners kunnen dankzij een bijdrage van € 10 per uur van de gemeenten tegen een gereduceerd tarief huishoudelijke hulp inhuren op schoonthuis.nl. Door de bijdrage betalen inwoners zelf minder voor een hulp in de huishouding en wordt het aantrekkelijker om een hulp in te huren. Zo stimuleren de gemeenten samen met inwoners de vraag naar hulp in de huishouding en daarmee de werkgelegenheid voor huishoudelijke hulpen.

Alle inwoners vanaf 18 jaar van de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren kunnen gebruik maken van de bijdrage op particuliere huishoudelijke hulp. U moet wel akkoord gaan met de voorwaarden.

U heeft geen Wmo-indicatie nodig om gebruik te kunnen maken van de bijdrage. Heeft u wel een Wmo-indicatie en krijgt u van de gemeente ondersteuning in het huishouden via de WMO Huishoudelijke Hulp (HH) Dan kunt u in aanvulling op de hulp van de gemeente op schoonthuis.nl extra uren huishoudelijke hulp inhuren met een bijdrage van de gemeente. De inhuur van huishoudelijke hulp via schoonthuis.nl vervangt de WMO huishoudelijk Hulp niet, maar kan dus wel worden gebruikt als aanvulling hierop.

 

Per huishouden wordt er een bijdrage gegeven op maximaal 4 uur huishoudelijke hulp per week.

Het project duurt tot en met 31 december 2019. U krijgt een bijdrage van €10 per uur huishoudelijke hulp.

De bijdrage wordt door het bedrijf dat u heeft ingehuurd in mindering gebracht op het uurtarief. U betaalt dus het uurtarief dat overblijft na aftrek van de bijdrage.

Nee, alleen bij bedrijven die huishoudelijke hulp aanbieden op schoonthuis.nl kunt u gebruik maken van de bijdrage. Een overzicht van de deelnemende bedrijven vindt u hier

De bijdrage is van toepassing op particuliere huishoudelijke hulp. Hieronder vallen werkzaamheden als het lappen van de ramen, stofzuigen, strijken en dweilen. Sommige huishoudelijke hulpen helpen ook bij het koken, boodschappen doen of klusjes in en om het huis. U kunt bij de deelnemende bedrijven informeren welke werkzaamheden zij kunnen verrichten.

Ja, dat kan. U spreekt met het bedrijf af voor welke periode u huishoudelijke hulp wilt. Houd rekening met ongeveer één maand opzegtermijn.

De hulpen die u via schoonthuis.nl kunt inhuren werken allen voor een geregistreerd bedrijf, werken onder een CAO en ontvangen een eerlijk loon. Daarnaast bent u zeker van een vervangende hulp bij ziekte of vakantie van uw eigen hulp.

Ja, u kunt zich alleen via internet aanmelden voor huishoudelijke hulp met een bijdrage van de gemeente.

Ja, dat mag.

Wanneer u problemen ondervindt bij het aanmelden kunt u contact opnemen met Regio Gooi en Vechtstreek via het telefoonnummer 035-6926202.

U kunt alleen gebruik maken van de bijdrage als u huishoudelijke hulp inkoopt bij een bedrijf op schoonthuis.nl.

U kunt gebruik maken van de bijdrage tot 31 december 2019, of tot het moment dat het geld dat de gemeenten hebben voor het uitkeren van de bijdrages volledig is uitgegeven.

In het voorjaar van 2019 heeft de eindevaluatie van Schoonthuis plaatsgevonden en hebben de gemeenten besloten Schoonthuis per 1 januari 2020 te beëindigen.

Wanneer u minder of meer uur huishoudelijke hulp wilt kunt u dit aangeven bij het door u ingehuurde bedrijf. Het bedrijf stelt dan samen met u een nieuwe overeenkomst op.

U kunt zich afmelden bij het door u gekozen bedrijf.

Wanneer uw woonadres wijzigt kunt u dit doorgeven aan het door uw gekozen bedrijf. U kunt gebruik blijven maken van de bijdrage als het woonadres in de gemeente Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp of Wijdemeren ligt.

U kunt geen huishoudelijke hulp inhuren voor de schoonmaak van een bedrijfsruimte aan huis (bijvoorbeeld: een bed&breakfast, pedicuresalon, een kapperssalon). De huishoudelijke hulp wordt alleen verleend aan particuliere huishoudens en niet ondersteunend zijn aan commerciële doeleinden.

Om de rechtmatigheid van de declaraties van de bijdragen door de bedrijven bij de Regio te kunnen controleren, moet de Regio kunnen nagaan of de bedrijven daadwerkelijk hulp hebben geleverd. Dit controleert de Regio onder andere op basis van de betalingen die klanten aan het ingehuurde bedrijf hebben gedaan.

De Regio Gooi en Vechtstreek voert regelingen uit voor de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. Dat geldt ook voor deze regeling.

Wilt u zelf aan de slag als huishoudelijke hulp? Dan kunt op de websites van de bedrijven zoeken naar vacatures.

Veelgestelde vragen bedrijven

De bijdrage is onderdeel van het project Huishoudelijke Hulp Toeslag (HHT). Met het project willen de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren samen met inwoners de werkgelegenheid voor huishoudelijke hulpen stimuleren. Het Rijk heeft de gemeenten hiervoor subsidie gegeven.

Wanneer u deelneemt kunnen inwoners met een bijdrage van de gemeente van uw diensten gebruik maken. Het inhuren van een huishoudelijke hulp wordt hierdoor aantrekkelijker. Verwacht wordt dat u nieuwe klanten aan kunt trekken en extra werk kunt creëren. Zo kunt u uw bestaande werknemers meer zekerheid bieden (baanbehoud) of zelfs nieuwe werknemers aantrekken.

De gemeenten hebben ruim € 7,8 miljoen beschikbaar voor het project voor een periode tot en met 31 december 2019. Er is geen maximum aan het budget dat per bedrijf of per gemeente beschikbaar is.

Op het moment dat 80% van het beschikbare budget besteed is krijgen deelnemende bedrijven hierover een signaal van de Regio om overschrijding van het beschikbare budget te voorkomen.

Er is geen limiet voor aan het aantal bedrijven dat kan deelnemen aan het project HHT. Alle bedrijven die voldoen aan de gestelde voorwaarden worden toegelaten.

U bepaalt zelf uw uurtarief. Op uw uurtarief geeft u inwoners in de periode tot en met 31 december 2019 een korting van € 10 per uur (de gemeentelijke bijdrage). U declareert de verleende bijdragen maandelijks bij de Regio Gooi en Vechtstreek. 

Voor de huishoudelijke hulp (schoonmaakwerkzaamheden) geldt een btw-tarief van 6%.

U brengt bij de klant uw uurtarief minus de gemeentelijke bijdrage in rekening. De bijdrage declareert u digitaal eens per 4 weken (conform de CAK-perioden) bij de Regio Gooi en Vechtstreek. U kunt de bijdrage voor maximaal 4 uur geleverde huishoudelijke hulp per week per huishouden declareren.

Indien u niet langer wil deelnemen aan het project HHT kunt u uw deelname opzeggen bij de afdeling contractbeheer van de Regio Gooi en Vechtstreek. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. U informeert zelf uw klanten dat zij niet langer via uw bedrijf gebruik kunnen maken van uw dienstverlening met een gemeentelijke bijdrage.

Bedrijven declareren de door hen verleende toelagen op het uurtarief maandelijks bij de Regio Gooi en Vechtstreek. Bedrijven kunnen voor maximaal 4 uur per week per huishouden een toelage bij de Regio declareren. De Regio controleert de declaraties van de bedrijven steekproefsgewijs op basis van de contracten tussen de bedrijven en klanten, de facturen die door de bedrijven aan de klanten zijn verstuurd en betalingen van klanten aan de bedrijven. Bedrijven dienen deze bewijsstukken op verzoek van de Regio te kunnen overleggen. De Regio kan bedrijven ook op basis van signalen of klachten van inwoners vragen deze bewijsstukken te overleggen.

Voor vragen kunt u een email sturen naar schoonthuis@regiogv.nl of bellen naar 035-6926202.