Menu

Privacy

Wanneer u huishoudelijke hulp inhuurt via schoonthuis.nl worden uw gegevens doorgegeven aan het door u gekozen bedrijf, zodat dit bedrijf contact met u kan opnemen en afspraken met u kan maken over de hulp. De Regio Gooi en Vechtstreek gebruikt uw gegevens verder uitsluitend om de rechtmatigheid van de declaraties van de bedrijven bij de Regio te controleren. De Regio gebruikt gegevens van inwoners nooit voor andere doeleinden.